Topigs 50: DE zeug van de toekomst!

De markt vraagt om makkelijke en robuuste zeugen. De Topigs 50 fokkerij vertaalt dit naar dieren die jaarlijks meer dan 30 uniforme, sterke biggen kunnen grootbrengen en daarnaast lang meegaan. Bovendien IMG_5087leveren hun nakomelingen zeer goede prestaties in de vleesvarkenshouderij.

 

Onlangs is de inbreng van het Nederlands Landras in de Topigs 50 vervangen door het Noorse Landvarken. Dit varken is iets langer en in de schouders ietwat breder en ronder waardoor het risico op doorligplekken kleiner is. Ook het voerverbruik wordt hierdoor efficiënter. En bij het Noorse Landvarken ligt het aantal gemiddeld levend geboren biggen ongeveer een halve big per worp hoger.

 

Inmiddels zijn de eerste resultaten met de nieuwe Topigs 50 zeug bekend. De biggen zien er nog vitaler en levendiger uit. Daarnaast heeft men in de gespeendebiggenstal minder last van kreupelheid en is de uitval lager. 

IMG_5342