De eerste tien TN50 gelten hebben biggetjes gekregen bij de familie Braam in Netterden. De gemiddelde toomgrootte bij deze gelten is 15 levendgeboren biggen. De uniformiteit is erg goed. Bij alle tomen zijn het vitale zware biggen. De eerste indruk geeft vertrouwen voor de toekomst van de TN50!IMG-TN50