Vanaf oktober 2016 worden alle F1-opfokgelten opgelegd en opgefokt bij opfokbedrijf Reefhuis.

Opfokbedrijf Reefhuis 2016-12-02 Reefhuis naambordheeft namelijk flink uitgebreid. In totaal zijn er nu 1.200 opfokplaatsen beschikbaar.

Hierdoor kunnen de ontwikkelingsplannen van Fokbedrijf Dalfsen verder ingevuld worden. De zuivere T-lijn beren worden straks alleen in Dalfsen gehouden. Hier worden ze getest en geselecteerd. De beste beren gaan vanuit de quarantainestal naar de KI.

Doordat de beren alleen in Dalfsen liggen kunnen ze eerder ingeschakeld worden voor de eigen fokkerij middels bedrijfs-KI. Het generatie-interval wordt hierdoor korter met daarbij een snellere vooruitgang. Binnenkort is er in Dalfsen ruimte om alle dieren te testen onder dezelfde omstandigheden. De dieren worden getest op groei, spek, spier en exterieur.

2016-12-02 Reefhuis apparatuur 2016-12-02 Dalfsen 0022016-12-02 Dalfsen